Дистанційна освіта очима потенційних споживачів

Загрузка...

главная страница Рефераты Курсовые работы текст файлы добавьте реферат (спасибо :)
поиск рефератов

Задача на тему Дистанційна освіта очима потенційних споживачів

скачать
похожие рефераты
подобные качественные рефераты

Размер: 325.13 кб.
Язык: украинский
14.03.2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14    

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»
Розрахункова робота з дисципліни

«Методологія, методи та технології соціологічного дослідження»


«Дистанційна освіта очима потенційних споживачів:

перспективи впровадження та попит»Перевірила:                                           Виконала:

Кучма                                                  студентка III курсу

Анна Миколаївна                                  групи АМ-54

                                                       Грицай Н. А.                                                                  Київ -  2007

Програма соціологічного дослідження

1.     Обґрунтування актуальності теми даного соціологічного дослідження.

        Сучасні тенденції в освіті вимагають великої гнучкості та динамічності в організації навчального процесу. Розвиток економіки і галузей народного господарства створює потребу в професійних кадрах нових спеціальностей. Навіть класичні спеціальності вимагають модернізації процесу навчання в умовах стрімкого розвитку науки і техніки. Виникає потреба автоматизувати завдання планування навчального процесу по здобуттю тієї чи іншої фахової кваліфікації. Задача створення навчального плану вимагає великих зусиль, високого педагогічного  професіоналізму і широкого аналізу вимог до якостей нової спеціальності. То ж використання високих технологій у розв’язанні  цієї проблеми має потенціал збільшити ефективність та знизити собівартість процесу планування навчання.

      Сьогодні основним пріоритетом розвитку будь-якої розвиненої країни та її стратегією є покращення якості освіти і, в першу чергу, ефективне запровадження інформаційних та комунікаційних технологій ( ІКТ) в освіту. Так, для країн Європейського Союзу та інших економічно стабільних країн світу застосування комп'ютерних технологій, розвиток дистанційних форм навчання, розвиток інститутів відкритої освіти є чи не найважливішими завданнями сьогоденних державних програм. Процеси переходу суспільства від індустріального до інформаційного суспільства, соціально-економічні зміни, що відбуваються в сьогодні, вимагають суттєвих змін у багатьох сферах діяльності суспільних систем. В першу чергу це стосується реформування освіти.

      Розвиток нових технологій в освіті у розвинених країнах світу можна розглядати у контексті концепції «Освіти для всіх», яку проголосили вагомі міжнародні організації, що опікуються освітою, серед яких Світовий Банк, ООН, ЮНЕСКО та багато інших. Прискорений розвиток технологій, ринок праці вимагає від молоді бути конкурентноздатним та спроможним навчатись впродовж життя. Однією з причин прискореного попиту на дистанційні форми навчання у світі стали тенденції підвищення платні за навчання у ВНЗ у багатьох країнах світу, зокрема і в Україні. У порівнянні з підвищенням плати за навчання кошти, що відводяться на зберігання та передачу інформації електронним шляхом не є значними, а тому дистанційні форми передачі інформації та знань складають серйозну конкуренцію традиційним та паперовим засобам. Необхідно зазначити, що темпи зберігання, накопичення та передачі інформації сьогодні збільшуються у 50 разів кожні півтора року. Така технологічна хвиля й спричиняє основні зміни у пошуку шляхів надання освіти у світі, в центрі якої знаходяться засоби, які спроможні швидко передавати зображення, звук, друковані масиви інформації через комп'ютерні мережі та мультимедійні засоби. Застосування ІКТ в освіті дає змогу отримувати кращі світові знання у всіх куточках світу через супутникові, кабельні, комп'ютерні засоби зв'язку та оперувати значною кількістю інформації.

      Важливо зазначити, що освіта завжди була та залишається найбільш консервативною галуззю діяльності людини. Однак, обсяг знань поступово зростає, а технології передачі інформації залишалися незмінними. Саме інноваційні підходи покликані подолати проблему так званого інформаційного вибуху, яким характеризується сучасне українське суспільство.

      Мова гіпертексту відкрила новий формат для подачі наукової інформації. Сьогодні практично всі системи дистанційного навчання в тій чи іншій мірі використовують принципи гіпертекстової передачі текстових даних. Такий спосіб отримання інформації надзвичайно зручний та практичний.

     Українська освіта потребує приведення всіх її компонентів до  загальноприйнятних світових стандартів. Важливе місце у розвитку системи освіти соціально та економічно розвинені країни світу відводять сьогодні інформаційним технологіям, зокрема розвиткові системи дистанційної освіти.

2.     Формулювання проблеми дослідження.

Серед проблем даного соціологічного дослідження можна виділити наступні:

·        визначення перспектив впровадження та розвитку дистанційної освіти в Україні;

·        визначення рівня обізнаності населення України з такою формою навчання як дистанційна освіта;

·        окреслення умов для введення дистанційної освіти в Україні;

·        визначення потенційних споживачів дистанційної освіти;

·        дослідження відношення попиту та пропозиції на дистанційну освіту.

Кожна с наведених проблем потребує детальної розробки запитань, що буде представлено нижче.
3. Формулювання мети та завдань дослідження.

       Метою даногосоціологічного дослідженняє вивчення перспектив впровадження та умов розвитку дистанційної освіти в Україні; рівень підготовки та інформованості українського населення в області дистанційної освіти; формулювання рекомендацій потенційним споживачам щодо користування послугами дистанційної освіти.

    

       Далі слідує перелік основних завдань соціологічного дослідження:

       1. дослідити перспективи впровадження та умови розвитку дистанційної освіти в Україні;

       2. дослідити рівень проінформованості українського населення в області дистанційної освіти;

       3. визначити коло потенційних споживачів дистанційної освіти;

       4. визначити відношення попиту та пропозиції в дистанційній освіті;

       5. дослідити проблеми та недоліки дистанційної освіти в Україні.

4. Визначення об’єкта та предмета дослідження.

      Об’єктом дослідження виступає повнолітнє населення центрів адміністративно – територіальних одиниць України, яке бажає отримувати другу вищу освіту з допомогою інформаційних та комунікаційних технологій.

     Предметом дослідження є ставлення повнолітнього населення України до впровадження, умов та перспектив розвитку дистанційної освіти в Україні.
    продолжение
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14    

Добавить задачу в свой блог или сайт
Удобная ссылка:

Скачать задачу бесплатно
подобрать список литературы


Дистанційна освіта очима потенційних споживачів


Постоянный url этой страницы:
Задача Дистанційна освіта очима потенційних споживачів


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
вверх страницы


© coolr.ru | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.