Доходи та прибуток підприємства

Загрузка...

главная страница Рефераты Курсовые работы текст файлы добавьте реферат (спасибо :)
поиск рефератов

Задача на тему Доходи та прибуток підприємства

скачать
похожие рефераты
подобные качественные рефераты

Размер: 18.77 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): incognito
01.02.2010
1
Тема «Доходи та прибуток підприємства»

Основні формули для розв’язання  задач

Прибуток від
реалізованої
продукції
П=Пт+Пг.п-Пг.к
Пт - прибуток у товарній продукції
Пг.п, Пг.к - прибуток у залишках готової продукції, на початок, кінець періоду
Показники рентабельності виробництва (Р)
        П                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Р= _________   · 100%
         Ф+Он
         П
Р = ______  · 100%
             Ов
            Пр
Р = ____________   · 100%
                     С                          
П - прибуток
 Ф - вартість основних фондів
Он - нормовані оборотні активи
С - повна собівартість
Ов - обсяг виробництва
Рентабельність
 товарної продукції
Рентабельність
 основних
виробничих фондів
Рентабельність персоналу
П           S           П
____  ______  ·  _______
Q           Q           S
П        П         Q
____ = _____ · _____
K         Q       K
П        П         К
___  = ______ · ______
Н         К         Н
S - витрати виробництва
Q - обсяг товарної продукції
K- вартість основних фондів
Н - кількість працюючих
S
___   -  рівень витрат   на
Q   одну грошову одиницю товарної продукції
П
____  - рентабельність
S           витрат
Q
___   - фондовіддача
K
К
____   - фондоозброєність
Н   
ЗАДАЧА 1
         На основі наведених даних проаналізувати доходи та прибуток підприємства: балансовий, оподаткований, чистий, прибуток від реалізації. Зробити відповідні висновки.
Показники
Базовий період,
Звітний період,
тис.ум.гр.од.
тис.ум.гр.од.
Обсяг виробництва товарної продукції
8096
11200
Виручка від реалізації продукції та послуг
7475
9830
Дохід від здійснення операції оренди
13
13,5
Дохід від регулювання безнадійної заборгованості
-130,6
+4,6
Загальні витрати підприємства
4748
8580
Витрати на виробництво та збут,
 у тому числі:
4363
7310
Витрати сировини
3137
5400
Витрати на персонал(враховуючи внески на соціальні заходи)
873
1090
Амортизаційні відрахування
21
23.8
Витрати на утримання  та експлуатацію об'єктів соціальної інфраструктури
190
61,8
ЗАДАЧА 2
         Визначати і проаналізувати динаміку та структуру прибутку та рентабельності промислового підприємства у звітному періоді. Зробити відповідні висновки.
тис.ум.гр.од.
 Показники
Базовий період
Звітний період
Залишки готової продукції на складі підприємства на початок періоду:
За оптовими цінами
650
780
За повною собівартістю
565
695
Товарна продукція, вироблена у відповідному періоді:
За оптовими цінами
16860
17650
За повною собівартістю
14600
15730
Залишки готової продукції на складах на кінець періоду, тис.ум.гр.од.:
За оптовими цінами
700
985
За повною собівартістю
600
890
Прибуток від реалізації іншої продукції, робіт, послуг:
Послуг автогосподарства
20
20
Послуг непромислового характеру
180
200
Матеріальних цінностей
500
500
ЗАДАЧА 3
         На основі наведених даних розрахувати та проаналізувати балансовий прибуток до оподаткування, чистий прибуток, рентабельність виробництва. Зробити відповідні висновки.
Показники
Базовий
період, тис.ум.од.
Звітний
період, тис.ум.од.
Обсяг виробництва товарної
продукції
9700
10200
Виручка від реалізації продукції та послуг, враховуючи ПДВ
9420
10080
Доходи від здійснення операції оренди
15
20
Доходи від надання комерційного кредиту
5
3
Доходи від розміщення
депозитних вкладів
4
4
Вартість майна, отримана у вигляді прямих інвестицій у статутний фонд
340
450
Матеріальні виробничі витрати підприємства
2000
2600
Комерційні витрати підприємства
700
870
Витрати на заробітну платню та
соціальні платежі
1200
1500
Амортизаційні відрахування
150
135
Загальногосподарські витрати
490
520
Податок із власника транспортних засобів
9
-
Плата за торговельний патент
12
12
Сплата штрафів чи пені
-
450
Виплата дивідендів
1450
-
ЗАДАЧА 4
         На основі наведених даних розрахувати та проаналізувати балансовий прибуток, прибуток до оподаткування, чистий прибуток, рентабельність виробництва, майна, достатність отриманого прибутку.  Зробити відповідні висновки.
Показники
Базовий період, тис.ум.од.
Звітний період, тис.ум.од.
Обсяг виробництва товарної
продукції
12800
10200
Виручка від реалізації продукції та послуг, враховуючи ПДВ
11592
10080
Доходи від здійснення операції оренди
15
20
Доходи від надання комерційного кредиту
5
3
Доходи від розміщення
депозитних вкладів
4
4
Вартість майна отримана у вигляді прямих інвестицій у статутний фонд
1200
1650
Матеріальні виробничі витрати підприємства
3000
3400
Комерційні витрати підприємства
700
870
Витрати на заробітну платню та
соціальні платежі
1200
1500
Амортизаційні відрахування
150
135
Загальногосподарські витрати
490
520
Податок з власника транспортних засобів
9
-
Плата за торговельний патент
12
12
Сплата штрафів чи пені
670
Виплата дивідендів
-
1300
ЗАДАЧА  5
         Проаналізувати вплив на зміну прибутку від реалізації організаційно-технічних заходів щодо збереження ресурсів підприємства. Інформація для розрахунку:  обсяг річного виробництва підприємства - 29400 од. продукції; норма витрат сировини на одну одиницю знизилась на 0,4 кг/шт.; ціна сировини - 15 ум.гр.од./кг; вартість додатково встановленого обладнання - 130 тис.ум.гр.од.; норма амортизації - 10%; річний обсяг на поточний ремонт обладнання - 5% від вартості обладнання; зниження трудомісткості виробництва продукції - 0,3 нормо-год; годинна тарифна ставка - 0,87 ум.гр.од./год; коефіцієнт додаткової заробітної плати, а також відрахувань - 2,0.; зростання ціни від поліпшення якості реалізованої продукції - 4 ум.гр.од. 
ЗАДАЧА  6
         Підприємство розширило обсяг випуску продукції та її якість. Визначити загальний приріст прибутку ( якщо витрати підприємства не змінюються),  у тому числі за рахунок якості (ціни) та  збільшення обсягів виробництва. Підприємство реалізувало у базисному періоді 10 тис.од. продукції за ціною 20 ум.гр.од., у звітному - на 15% більше за ціною 30 ум.гр.од. за одиницю.
ЗАДАЧА  7
         Підприємство спеціалізується на випуску трьох видів продукції А, Б, В. Виручка від реалізації усіх видів продукції 390 тис.ум.гр.од., розподіляється по виробах таким чином: А - 140 тис.ум.гр.од., Б - 180 ум.гр.од., В - 120 ум.гр.од. Непрямі витрати становлять 57 тис. ум.гр.од. і розподіляються по виробах пропорційно до  витрат праці на їх вироблення: виріб А - 0,2 год/шт.; виріб Б - 0,5 год/шт.; виріб С - 1,0 год/шт. Прямі витрати становлять: виріб А - 79,5 тис.ум.од.; виріб Б - 57,9 тис.ум.од.; виріб В - 70 тис.ум.гр.од. Вибрати найбільш рентабельну продукцію.
ЗАДАЧА 6
         На основі наведених даних розрахувати показники рентабельності виробництва та використання ресурсів підприємства.
Показники
Базовий період        тис. ум.гр.од
Прибуток
647
Додана вартість (товарна продукція -
матеріальні витрати)
1254
Товарна продукція
2477
Повна собівартість
1726
Матеріальні витрати
1222.6
Основні фонди
517
Фонд оплати праці
442
Чисельність персоналу
2270
ЗАДАЧА 9
         На основі наведених показників розрахувати рентабельність товарної продукції, рентабельність фондів, рентабельність персоналу. Зробити відповідні висновки.
Показники
Базовий період
Звітний період
Рівень витрат на 1 ум.гр.од.
товарної продукції
0,69
0,63
Рентабельність витрат
0,37
0,54
Фондовіддача
4,7
0,9
Фондоозброєність персоналу
0,23
15,1
ЗАДАЧА  10
         Визначити, якою мусить бути рентабельність витрат на виробництво продукції, якщо рентабельність основних фондів - 20 тис.гр.од., річні витрати підприємства - 10 тис.ум.гр.од.
ЗАДАЧА  11
         Визначити, як зміниться рівень рентабельності підприємства в очікуваному періоді, якщо базовий рівень рентабельності виробництва - 30%. У наступному періоді передбачається зростання цін підприємства на 10%, цін на матеріальні ресурси - на 30% , витрати на оплату праці -  на 13%.
ЗАДАЧА 12
         Підприємство розширює асортимент та випускає у серійне виробництво новий виріб А , ціна якого - 580 ум.гр.од. Прямі витрати на його виробництво - 420 ум.гр.од. Умовно-постійні витрати на виготовлення - 20 тис.ум.гр.од. Визначити, починаючи з якого випуску виробництво стане прибутковим. Побудувати графік динаміки витрат та виручки від продажу.
ЗАДАЧА 13
         У процесі виробництва товару А підприємство має такі витрати: 110 ум.гр.од. - на сировину ; 70 ум.гр.од. - покупні напівфабрикати ; 2 ум.гр.од. - на паливо, електроенергію; 97 ум.гр.од. - на заробітну платню ( з відрахуваннями). Ціна одного виробу - 250 ум.гр.од. Скільки треба реалізувати виробів,  щоб отримати прибуток 50 тис.ум.гр.од.?
ЗАДАЧА 14
         У базовому періоді обсяг реалізованої продукції становив 150 тис.ум.гр.од. На кожну грошову одиницю витрат  було одержано 0,3 ум.гр.од. прибутку.
         У прогнозованому періоді потрібний обсяг прибутку становив 58000 ум.гр.од. Визначити, на скільки пунктів треба збільшити  рівень рентабельності виробництва, що за незмінних цінах забезпечить цей обсяг. На скільки пунктів зменшиться рівень рентабельності виробництва, якщо у перспективі прибуток зросте на 10% при одночасному зростанні витрат виробництва на 5%?
ЗАДАЧА 15
         У звітному періоді обсяг реалізації продукції в оптових цінах -  150 тис.ум.гр.од., за собівартістю - 120 тис.ум.гр.од. В очікуваному періоді передбачається зростання обсягів реалізації продукції на 25%, зниження собівартості на  7%; зниження ціни реалізації - на 5%. Визначити очікуваний обсяг прибутку.
ЗАДАЧА 16
          На основі наведених даних розрахувати прибуток від реалізації у І кварталі поточного року. Зробити прогноз прибутку на ІІ квартал, якщо загальний обсяг реалізації, ціна та собівартість виробів залишиться на базовому рівні, а зміниться структура виробництва.
Наймену-
вання
виробів
Обсяг реалізації одиниці
ум.гр.од.
Оптова ціна
за одиницю, ум.гр.од.
Собівартість одиниці продукції, ум.гр.од.
Прогнозована
структура
 виробництва, %
А
1000
1200
1100
25
Б
4000
250
200
2
В
6000
5000
4000
50
Г
3000
500
300
4
Д
2000
250
175
8
Є
25000
200
140
8
Ж
1000
220
100
3
ЗАДАЧА 17
         Аналізуючи дохідність виробництва у поточному кварталі адміністрація визнала, що утримувана сума прибутку не відповідає рівню, необхідному для нормальної діяльності. Економічна служба вважає, що за рахунок зростання обсягу виробництва, зниження собівартості і зростання відпускних цін цю проблему в наступному кварталі буде вирішено.
         Виконайте потрібні розрахунки прибутку наступного кварталу і обгрунтуйте це твердження.  Які заходи треба здійснити для підвищення рівня рентабельності? Складіть пояснювальну записку з викладенням у ній методики розрахунків та висновки, пропозиції.
Показники діяльності підприємства, млн.ум.од.
Показники
Всього
У тому числі
основне
виробництво
допоміжне
виробництво
Прибуток ІУ кварталі (базового)
20
Повна собівартість у ІУ кварталі
204
135
Зменшення повної собівартості у І кварталі, %
0,4
0,7
Зростання обсягу виробництва, % до ІУ кварталу
114,6
116,4
Зростання відпускних цін, %
6
5
Дані для розрахунку прибутку, що одержується від основного виробництва у ІУ кварталі поточного року:
Натуральне вираження ,тис.штук
Вартісне вираження, тис.ум.од.
Товари
товарний випуск
залишки на початок
залишки на кінець
випускна ціна 1 шт.,
Повна собівартість гр.од.
на початок періоду
періоду
періоду
гр.од.
А
35
1,0
0,9
2,5
1,9
Б
33
1,2
1,2
3,0
2,5
В
40
1,3
1,2
3,1
2,6
         Примітка: За розрахунками економічної служби підприємства, необхідний рівень прибутку (достатній для формування фондів підприємства) - 95 млн.ум.гр.од.
ЗАДАЧА 18
         У звітному періоді підприємство виробило  500 виробів С, з яких  57% - найвищої категорії якості. Планом передбачено збільшити випуск продукції найвищої категорії якості до 80% у загальному обсязі виробництва виробу С. Ціна виробленої категорії - 1500 грн., найвищої категорії  - 1800 грн. Визначити суму прибутку за рахунок додаткової реалізації продукції С найвищої категорії.

ЗАДАЧА 19
         У зв’язку з інвестиційними потребами підприємство має спрямувати на означені цілі у наступному періоді 50000 ум.гр.од. чистого прибутку, що становить 80% його загального розміру у плановому періоді.
         За  прогнозами спеціалістів підприємства, такий розмір прибутку можливо  одержати за умови реалізації запланованої  до виробництва товарної продукції, виконання робіт непромислового характеру, зміни обсягів складських запасів.
         На основі додаткових даних на плановий період визначити розмір цільового та можливого прибутку, обгрунтувати обсяг належного зменшення складських запасів готової продукції для утворення потрібних інвестиційних коштів.
         Дані для розрахунку:
1. Запланований обсяг товарної продукції - 5000 од., або 430 тис.ум.гр.од. в оптових цінах виробника.
2. Повна собівартість товарної продукції - 360 тис.ум.грош.од.
3. Залишки товарної продукції на складі - 1500 од., її повна собівартість (на початок планового періоду) - 108 тис.ум.гр.од.
4. Норматив готової продукції на складі за повною собівартістю у плановому періоді - 50,4 тис.гр.од.
5. Планова сума прибутку від робіт непромислового характеру - 10000 од.
6. Коефіцієнт оподаткування прибутку - 32.
1

Добавить задачу в свой блог или сайт
Удобная ссылка:

Скачать задачу бесплатно
подобрать список литературы


Доходи та прибуток підприємства


Постоянный url этой страницы:
Задача Доходи та прибуток підприємства


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
вверх страницы


© coolr.ru | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.