Задачі з міжнародного менеджменту

Загрузка...

главная страница Рефераты Курсовые работы текст файлы добавьте реферат (спасибо :)
поиск рефератов

Задача на тему Задачі з міжнародного менеджменту

скачать
похожие рефераты
подобные качественные рефераты

Размер: 86 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Евгения Вирлич
13.08.2010
1 2 3    

Задача 1.

При проведенні документальної перевірки в березні 2006 року службовцями ДПА встановлено: 100% виручки підприємства "Флора" (суб’єкта ЗЕД) на дату перевірки складає 24 тис. дол. США; 70% виручки в іноземній валюті було зараховано на його рахунок на N1-й календарний день після проведеного ним експорту товарів (оформлення ВТД), 30% виручки (за станом на день перевірки, N2-й день із дня оформлення ВМД) не надійшло від іноземного СГД; курс НБУ на дату порушення термінів розрахунків (на 91 календарний день) - 5,3412 грн. за дол. США. Розрахуйте суму пені за порушення термінів надходження виручки на розрахунковий рахунок суб’єкта на день перевірки і відобразіть її нарахування і сплату в його бухгалтерському обліку.
Варіант
N1
N2
8
137
215
Рішення:
Кількість днів прострочення встановленого терміну розрахунків:
N1 – 90 = 137 - 90 = 47 календарних днів по сумі 16,8 тис. дол. США (70% виручки);
N2 – 90 = 215 – 90 = 125 календарних днів по сумі 7,2 тис. дол. США (30% виручки).
Сума пені:
1) за прострочення в N1-90 календарних дня: ((N1-90) х 0,3 х 16,8 тис. дол. США х 5,3412 грн. /дол. США) / 100% = 47*0,3*16,8*5,3412/100 = 12,65 тис. грн.
2) за прострочення в N2-90 календарних днів: ((N2-90) х 0,3 х 7,2 тис. дол. США х 5,3412 грн. /дол. США) / 100% = 125*0,3*7,2*5,3412/100 = 14,42 тис. грн.;
3) при цьому на суму заборгованості 7,2 тис. дол. США пеня буде нараховуватися до повного погашення цієї заборгованості.
№ з/п
Зміст операції
Бухгалтерський облік
Сума, грн.
Дт
Кт
1
Нараховано пеню суб’єкту ЗЕД
948
641
2707,00
2
Сплачено пеню
641
311
1265,00

Задача 2.

Британська компанія "Тріскат енд Сан Лтд. " виступає посередником на світовому ринку деревини. Поточні угоди з купівлі-продажу деревини компанія фінансує за допомогою овердрафта на валютному рахунку в дол. США. Середня відсоткова ставка овердрафту в дол. США складає R% річних (з розрахунку 360 днів у році).
Варіант
R,%
8
17
Іноземний валютний рахунок у доларах компанії "Тріскат енд Сан Лтд. " за поточний період виглядає наступним чином:
Дата
Операція
Дебет,
дол.
Кредит, дол.
Сальдо, дол.
22 червня
Оплата за першу партію
18750
18750 дебет
24 липня
Продаж першої партії
21658
2908 кредит
26 липня
Оплата за другу партію
20625
17717 дебет
20 серпня
Оплата за третю партію
18125
35842 дебет
28 серпня
Продаж другої партії
24183
11659 дебет
22 вересня
Продаж третьої партії
22860
11201 кредит
22 вересня
Оплата відсоткових платежів
?
?
?
Розрахуйте суму відсоткових платежів по овердрафту і чистого прибутку компанії "Тріскат енд Сан Лтд. " у фунтах стерлінгів, якщо обмінний курс ф. ст. /дол. на 22 вересня склав 2,2870-2,2880.
Рішення:
1) Розрахуємо суму відсоткових платежів по овердрафту:

Дебетове сальдо на рахунку (долари)
Тривалість
(1 місяць = 30 днів)
Сума
(R% річних = (R/3360)% у день), долари
Дати
Дні
18759
22 червня – 24 липня
32

17717
26 липня – 20 серпня
25

35842
20 серпня – 28 серпня
8

11659
28 серпня – 22 вересня
25

Загальна сума відсоткових платежів, S
18759*0,1632+17717*0,1265+
+35842*0,0405+11659*0,1265=
=3061,47+2241, 20+1451,60+
+1474,86=8229,13
2) Чистий прибуток компанії на 22 вересня складе:
 
3) Валютний рахунок виглядатиме наступним чином:
Дата
Операція
Дебет,
дол.
Кредит, дол.
Сальдо, дол.
22 червня
Оплата за першу партію
18750
18750 дебет
24 липня
Продаж першої партії
21658
2908 кредит
26 липня
Оплата за другу партію
20625
17717 дебет
20 серпня
Оплата за третю партію
18125
35842 дебет
28 серпня
Продаж другої партії
24183
11659 дебет
22 вересня
Продаж третьої партії
22860
11201 кредит
22 вересня
Оплата відсоткових платежів
8229,13
19430,13кредит
Відповідь: сума відсоткових платежів складає 8229,13 дол., а чистий прибуток компанії станом на 22 вересня складе 1298,89 ф. ст.

Задача 3.

Підприємство уклало угоду на бартерній основі. Вивозиться продукція підприємства (Х1 комплектів), ввозяться комп’ютери (Х2 шт). Оцінка угоди здійснюється в гривнях. Ціни згідно угоди: продукція підприємства – 844 грн. за комплект, комп’ютери – 3723 грн. за шт.
Визначте експортне та імпортне (15% від загальної вартості) мита, а також збір за митне оформлення вантажів. Базова ставка експортного мита на продукцію підприємства – 200 Євро за комплект. Курс – 6 грн. /Євро. Митний збір – 0,15% від загальної вартості продукції.
Варіант
Х1
Х2
8
54
16
Рішення:
Експортне мито: Євро
Імпортне мито: Євро
Митний збір:
Євро

Задача 4.

Компанія "Отобай" підписала контракт на постачання Х автомобілів покупцю у США. Умови постачання наступні:
1) Ціна: 24725 дол. США за автомобіль.
2) Постачання: три рівних щомісячних партії – січень, лютий, березень 2006 р.
3) Спеціальні умови: штрафи за неповні відвантаження в перші два місяці:
·         перший місяць – по 750 дол. США за кожен невідвантажений автомобіль;
·         другий місяць – по 500 дол. США за кожен невідвантажений автомобіль;
·         усі неповні відвантаження повинні бути компенсовані збільшенням обсягу відвантаження у третьому місяці.
4) Платежі: січень – 20% загальної вартості контракту, лютий – 30% загальної вартості контракту, березень – 50% загальної вартості контракту.
Розрахуйте очікуваний і фактичний прибуток компанії "Отобай", якщо в січні було відвантажено Х1 автомобілів, у лютому – Х2, і в березні – Х3.
Варіант
Х
Х1
Х2
Х3
8
141
44
22
75
Рішення:
Загальна вартість контракту:

Очікуваний прибуток компанії Отобай за контрактом:
січень: ,
лютий: ,
березень:
Штрафні санкції за невиконання умов постачання:
січень ,
лютий  
Загальна сума штрафних санкцій складе 2250+12500=14750,00 дол., що і буде для компанії "Отобай" втраченою вигодою.
Фактичний прибуток компанії:


Задача 5.

Підприємство поставляє по бартеру Х1 тонн металу. Затрати на 1 тонну з урахуванням транспорту та інших витрат складають 1 тис. грн. . В обмін на метал підприємство отримує Х2 персональних комп’ютерів. Ціна одного комп’ютера на внутрішньому ринку – 2 тис. грн. .
Визначте показники ефективності цієї бартерної операції (економічний ефект та показник економічної ефективності).
Виходячи з отриманих результатів, дайте відповідь на питання, чи є ефективною така бартерна операція для підприємства – виробника металу. Чому повинен дорівнювати показник економічної ефективності, щоб дана операція була мінімально ефективною?
Варіант
Х1
Х2
8
95
34
Рішення:
Економічний ефект від бартерної операції становитиме:
Показник економічної ефективності бартерної операції: .
Щоб така операція була мінімально ефективною, показник економічної ефективності повинен дорівнювати 1 (100%). Таким чином, можна зробити висновок про ефективність або неефективність експортно-імпортної операції. В нашому випадку експортно-імпортну операцію не можна назвати ефективною. Про це свідчить і відхилення показника економічної ефективності від мінімально можливого на 28%, і від’ємне значення показника економічного ефекту.

Задача 6.

Кондитерська фабрика з Росії укладає ф’ючерсний контракт з агропромисловою компанією з України на поставку N тон цукру через Д днів. Ринкова вартість тони цукру складає Ца грн. . Ставка відсотку обслуговуючого банку за депозити складає П%. Витрати на транспортування і зберігання складають П1%. Визначити вартість указаного ф’ючерсного контракту.
Варіант
N
Д
Ца
П%
П1%
8
5,7
30
4350
11,0
2,5
Рішення:
Вартість ф’ючерсного контракту визначається за формулою:

(грн)
Відповідь: вартість указаного ф’ючерсного контракту складає 25647,84 грн.
Задача 7
Використовуючи дані задачі 6, розрахуйте початкову маржу за відкритою позицією, якщо відсоткова ставка початкової маржі складає Пм %.
 
Варіант
Пм%
8
8
Рішення:
Для розрахунку початкової маржі застосуємо формулу:

(грн)
Відповідь: початкова маржа за відкритою позицією складає 2051,83 грн.

Задача 8.

Власник кавової плантації з Бразилії хоче продати N тон кави по Р тис. дол. за 1 тону, а фірма-переробник з США – купити цю каву за вказаною ціною, але має тимчасові проблеми фінансового характеру, проте сподівається вирішити їх через 5 місяців. Проте за цей час кава може бути продана або можуть підвищитися ціни на неї. Бажаючи застрахуватись, фірма пропонує власнику гасієнди укласти контракт, згідно з яким власник бере на себе зобов'язання чекати 5 місяців, а фірма сплачує за чекання по P1 доларів за 1 тону і одержує право купити каву в будь-який момент протягом 5 місяців. За вказаний час ціна кави змінилася і склала Р2 тис. дол. . Яку суму зекономить (або втратить) бразильський підприємець, сплативши опціон?
Варіант
N
Р
Р1
Р2
8
5,5
11000
270
12250
Рішення:
Прибуток (збиток) =
= (тис. дол)
Відповідь: бразильський підприємець, сплативши опціон, зекономить 5390,00тис. дол.

Задача 9.

Підприємство "Інтер-Дан" уклало експортний контракт на К тис. дол. і надає своєму контрагентові (імпортеру) можливість здійснювати платежі чотирма рівними частинами протягом двох років. Між контрагентами також укладено угоду про те, що ця заборгованість буде оформлена чотирма простими векселями, які експортер передає форфейторові зі ставкою обліку 14% річних.
За таких умов визначте, яку суму дисконту отримає форфейтер.
Варіант
К
8
620
Рішення:
Сума дисконту, яку отримає форфейтер, розраховується за формулою:

Відповідь: форфейтер отримає суму дисконту у 107,29 тис. дол.

Задача 10.

Фірма "Укрбуд", виконавши будівельні роботи в Російській Федерації, очікує на платіж у сумі 5000 тис. російських рублів. Існує небезпека постраждати від зміни курсу, тому фірма вирішує запобігти валютному ризикові через купівлю опціону з ціною виконання 1,85 грн. за 10 рублів.
Який вид опціону використовується в такому випадку: "пут" чи "кол"? Яка вартість опціону, якщо премія становить 0,03 грн. за 10 рублів? Якщо на момент здійснення опціону курс валют зміниться, то чи вигідною буде така угода фірмі при курсі: а) 1,8 грн. за 10 рублів; б) 1,9 грн. за 10 рублів.
Рішення:
В зазначеному випадку використовується опціон "пут", тобто опціон на продаж валюти.
Вартість опціону визначається розміром премії:
Якщо на момент здійснення опціону курс валют зміниться:
а) Фірма отримає 925000 грн. за опціоном та 900000 грн., якщо відмовиться від опціону. У даному випадку відмова від опціону є невигідною, оскільки фірма "Укрбуд" втратить 25000 грн. упущеної вигоди та 15000 грн. премії.
б) Фірма отримає 925000 за опціоном та 950000, якщо відмовиться від опціону. У даному випадку вигідніше відмовитися від опціону, оскільки фірма може додатково отримати 50000 грн.
Задача 11
Нехай склалися такі значення обмінних курсів долару США:

Іноземна валюта
Пряме котирування
Непряме котирування
Британський фунт стерлінгів
1,8
Південнокорейська вона
700,0
Канадський долар
0,96
Ріал Саудівської Аравії
3,5
Японська ієна
0,0052
Мексиканський песо
0,042
Бразильський крузейро
0,0092
Венесуельський болівар
4,5
Українська гривня
5,35
Заповніть порожні клітинки таблиці. Визначте методом крос-курсу такі валютні курси: ф. ст. /кан. дол.; мекс. песо/яп. ієна; вен. болівар/браз. крузейро; південнокор. вона/ріал.
Рішення:
Розрахунок невідомих котирувань можна здійснити за формулами:
 та .
Отже, таблиця прямого і непрямого котирування буде виглядати наступним чином:
Іноземна валюта
Пряме котирування
Непряме котирування
Британський фунт стерлінгів
1,8

Південнокорейська вона

700,0
Канадський долар
0,96

Ріал Саудівської Аравії

3,5
Японська ієна
0,0052

Мексиканський песо
0,042

Бразильський крузейро
0,0092

Венесуельський болівар

4,5
Українська гривня

5,35
Визначимо крос-курси:
Британський фунт стерлінгів/Канадський долар:
Мексиканське песо/Японська ієна:
Венесуельський болівар/Бразильський крузейро:
Південнокорейська вона/ Ріал Саудівської Аравії:

Задача 12.

Відповідно до договору лізингу польське АТП "Дорота" передало українському підприємству "АвтоЛьвів" автобус за договірною вартістю 48 000 Євро. (в т. ч. ПДВ - 8 000 Євро), що відповідає первісній вартості. Курс на дату укладання угоди складав 5 грн. /Євро. Термін лізингу – Н років. Крім того, установлена винагорода (відсоток) за користування об’єктом на всі Н років дії договору – В Євро. Розрахуйте основну суму лізингового платежу за автобус на весь період і на квартал, а також мінімальну суму орендних платежів (ануітет) за весь період і за квартал, використовуючи усереднені квартальні суми лізингового платежу і відсотків.
Варіант
Н
В
8
10
9400
Рішення:
Основна сума лізингового платежу за автобус:
1) на весь період: 40 000 Євро = 200 000 грн;
2) на рік: ЛПР = 200 000 грн. / 10 = 20 000 грн.;
3) на квартал: ЛПК = 20 000 грн. / 4 = 5 000 грн.
Мінімальна сума орендних платежів (ануїтет) складає:
- на весь період: А = 200 000 грн. + 9400 Євро х 5 грн. /Євро = 247 000,00 грн.;
- квартальна сума: 247 000,00 грн. / 32 = 7 718,75 грн.
Задача 13
Міжнародний інвестиційний фонд купує акції компаній "Вега" та "Ліра", чиї курси протягом тижня змінювались так:
    продолжение
1 2 3    

Добавить задачу в свой блог или сайт
Удобная ссылка:

Скачать задачу бесплатно
подобрать список литературы


Задачі з міжнародного менеджменту


Постоянный url этой страницы:
Задача Задачі з міжнародного менеджменту


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
вверх страницы


© coolr.ru | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.